En dag till så...

2013 fiskade vi hela 95 dagar. Räknar man bort vintermånaderna så fiskade vi 35% av återstående tid dvs. var tredje dag. Idag fiskade vi 2014 års 94:e dag. En fiskedag till så tangerar vi 2013. Får vi ihop 100 fiskedagar i år? Får se...det var väldigt kallt idag på sjön. Lite finväder så kör vi igen!

/fiskedagar.jpg

17 okt 2014