Finns det fisk i Ryssgraven?

Pga. väderläget framöver med sina kraftiga vindar så får vi improvisera lite. Lite vind stoppar inte oss. När jag var ung "yngre" och bodde i Kungsängen så fiskade jag och min kompis Linkan mycket i Ryssgraven. Linkan var medlem i Kungsängens kanotklubb och dom hade sin lada med kanoter just i Ryssgraven. Vi nyttjade ofta den stora Inkas aluminiumkanadensaren för våra fisketurer i och i kring Ryssgraven. På den tiden fanns det gott om gädda men framförallt fin abborre. När jag åkte hem från jobbet idag så såg jag att Ryssgraven låg i lä så vi kanske lägger en halvdag där i morgon för att testa så här 35 år senare om där finns nån fisk. Idag har vi ju elektroniken till hjälp så det skall bli kul att besöka gamla ungdomsvatten igen.

/ryssgraven.jpg

Finns det fisk i Ryssgraven? Det skall vi ta reda på.....

22 dec 2015