Funktionstest

/up-and-runnin_2.jpg

Batteriet passar som handsken i facket. Allt fungerar. Nu skall hyllan målas svart och sen skall det fiskas!!

/up-and-runnin_1.jpg

Ekolodsbilden är inställd på Isläge. Varför man har ett sånt vet jag inte?

12 jan 2015