Problemet med skärmvinkeln löst...

/skarmvinkelproblem-lost.jpg

En utdragbar skiva så kan man vinkla skärmen mera uppåt...man får inte vara dum!!

11 jan 2015