Sjösättningsramper

Till helgens fiske så kommer ramperna att vara fullt tillgängliga. I Bålsta ligger det fortfarande is framför rampen men den lär försvinna vilken dag som helst. I vår hemmahamn Ängsholmen så är det nu öppet.

/balsta.jpg

Bålsta ligger isen och hindrar sjösättning fn.

/holmen.jpg

Ängsholmen är öppen till helgen. Härligt!!

10 mar 2015